Ngọc Bội Dây Treo

Ngọc bội may mắn phỉ thúy xanh đậm A+++ + Khối lượng: 14g + Ý nghĩa: Chiêu tài tác lộc, FS6505-F5-6818

6,818,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội may mắn phỉ thúy xanh đậm A+++ ( việt nam) + Kích thước (dàix rộng): 4.5cm x3.5cm + Khối lượng: 14g + Ý nghĩa: Chiêu tài tác lộc, bổ trợ công danh, bình an, may mắn, sức khỏe…. + Cách sử dụng: ngọc bội treo

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy bảo trợ sức khỏe FS2003-6460

7,494,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy cõng gậy như ý vân trắng xanh lý (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 4cm x 2cm + Khối lượng: 21.9g + Ý nghĩa: Biểu tượng cho chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe,

Tỳ hưu Ngọc Bích tịch tà hóa sát FS5011-8556

8,556,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Ngọc Bích vân xanh lý (tại Việt Nam),(Có giấy kiểm định). + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.5cm x 2.5cm x 2cm + Khối lượng: 38.66gr + Ý nghĩa: Biểu tượng cho chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức

Di lạc ngọc Myanmar biểu tượng sự vui vẻ FS863

9,732,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Di lạc ngọc Myanmar xanh tía (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.8cm x 4.5cm x 1.3cm + Khối lượng: + Ý nghĩa: biểu tượng sự vui vẻ, bình an, hạnh phúc, gia đạo ấm no sung túc. + Cách sử dụng:

Tỳ hưu Ngọc Bích bảo trợ sức khỏe FS5011-9959

9,959,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Ngọc Bích vân xanh lý (tại Việt Nam),(Có giấy kiểm định). + Kích thước (dài x rộng x cao): 5cm x 2.5cm x 2cm + Khối lượng: 40gr + Ý nghĩa: Biểu tượng cho chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức

Tỳ hưu Ngọc Bích chiêu tài phát lộc FS5011-10534

10,534,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Ngọc Bích vân xanh lý (tại Việt Nam),(Có giấy kiểm định). + Kích thước (dài x rộng x cao): 5cm x 2.5cm x 2cm + Khối lượng: 42gr + Ý nghĩa: Biểu tượng cho chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức

Tỳ hưu Ngọc Bích giúp thăng quan tiến chức FS5011-10764

10,764,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Ngọc Bích vân xanh lý (tại Việt Nam),(Có giấy kiểm định). + Kích thước (dài x rộng x cao): 5.2cm x 2.5cm x 2cm + Khối lượng: 42.5gr + Ý nghĩa: Biểu tượng cho chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức