lưu ý khi mua trang sức

Những điều cần biết khi đi mua vàng và trang sức

Lượng vàng quy đổi ra tiền mặt = Khối lượng vàng x (Tuổi vàng – 0,05) x Giá vàng hiện tại Vàng có 2 loại chắc ai cũng biết, vàng thường và vàng trắng. Và vàng thường khác hẳn vàng trắng, vàng trắng không phải là lớp xi phủ lên, mà màu sắc là do